iZi Training SaaSiZi Training SaaS
iZi Training SaaSiZi Training SaaS
trusted-by
trusted-desc
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
winner.recognized winner.winner winner.at winner.competitionName
recognized as the 1st-place winner at the 2023 ASEAN-Korea AI Youth Festa
recognized as the 1st-place winner at the 2023 ASEAN-Korea AI Youth Festa

step.title1 Trainizi step.title2

Reformat or create new training content in a few taps
Start with ready formats, quizzes, templates, & stock assets
Convert from all types of training materials (video, audio, PDF, PPT, doc, SCORM,...)
Use Generative AI to rapidly create slides, quizzes & more
callToAction.interesting Trainizi callToAction.try callToAction.plan
Organically featured on
Startup công nghệ Việt được vinh danh trong giải thưởng về AI khu vực Đông Nam Á
Công ty khởi nghiệp công nghệ Việt Nam giành giải Quán quân tại 2023 ASEAN – Korea AI Youth FESTA
Startup công nghệ Việt Trainizi được vinh danh trong giải thưởng về AI
Gói giải pháp số cho doanh nghiệp SME Digital Space
Tìm hiểu tiềm năng thị trường Out of School từ màn chào sân Shark Tank của ứng dụng công nghệ giáo dục iZi
Biến bài giảng thành game, startup app chơi mà học từ chối bán mình giá rẻ
Biến bài giảng thành game, startup app chơi mà học từ chối bán mình giá rẻ
Biến bài giảng thành game, startup app chơi mà học từ chối bán mình giá rẻ

Khách hàng của chúng tôi giờ có thể tổ chức đào tạo

và nâng tầm quy mô doanh nghiệp

I was so fed up with PowerPoint that I spent hours searching for a good alternative. It was such a coincidence to discover Trainizi, a new yet exciting software that's not about the fancy yet too complicated features, but about what's most essential for us when doing training.

Mr. Ryan Voss

Founder & Head Trainer

The Agile Coaching

Trainizi đã giúp chúng tôi chuẩn hóa quá trình đào tạo những quy trình hoạt động tiêu chuẩn cho tất cả nhân viên mới một cách hiệu quả và mang lại những kết quả tích cực. Trước đây, chúng tôi chỉ có tài liệu Word và sách hướng dẫn dài dòng. Hiện nay, nhân viên của chúng tôi có thể học về quy trình, menu, tiêu chuẩn dịch vụ trên điện thoại. Việc này giảm thiểu nhiều sai sót trong công việc và cải thiện văn hóa đội nhóm đáng kể.

Ed Pham

Founder & CEO

Kien Vang Bakery

Doanh nghiệp đào tạo của tôi đã ở trong trạng thái đứng yên vì đã không còn đủ thời gian đào tạo trực tiếp. Trainizi đã giải quyết vấn đề này cùa doanh nghiệp bằng cách số hoá toàn bộ hoạt động đào tạo, và cộng đồng học tập của tôi rất hào hứng với điều đó. Bây giờ, tôi có thêm thời gian để phát triển các dự án mới!

Ms. Dung Dang

Founder & Lead

Vietnam Coaching Hub

contact-form.title
contact-form.subTitle

footer.desc

Trainizi is a product of IZI COMPANY LIMITED.

Tax numbers: 0316661630

Address: 108 Tran Dinh Xu, Nguyen Cu Trinh Ward, District 1, HCMC, Vietnam

Blogs