channel.dashboard.general

channel.dashboard.content.active-content
channel.dashboard.total-available-content
+200 (+50%)

channel.dashboard.difficulty

common.titles.completed

channel.dashboard.highlights

channel.dashboard.content.completion-rate

channel.dashboard.room.highest
78%
5 nhóm khách hàng điển hình
Created by @JohnHan
channel.dashboard.room.lowest
12%
Heineken và quản trị con người
Created by @JohnHan

channel.dashboard.content.plays

channel.dashboard.room.most
34,646
Roman War History
Created by @JohnHan
channel.dashboard.room.least
10
Vocabularies of internet safety (part 1)
Created by @JohnHan

channel.dashboard.content.hosting-times

channel.dashboard.room.most
80
Buy now, pay later
Created by @JohnHan
channel.dashboard.room.least
13
Fun with AIA
Created by @JohnHan

channel.dashboard.content.queries

channel.dashboard.room.most
69
Vui chơi có thưởng cùng Qanda
Created by @JohnHan
channel.dashboard.room.least
1
TESLA
Created by @JohnHan

channel.dashboard.content.rating

channel.dashboard.room.highest
⭐ 4.2
Đố vui về GreenViet
Created by @JohnHan
channel.dashboard.room.lowest
⭐ 1.2
Ngắm bình minh trên khinh khí cầu Mũi Né
Created by @JohnHan

channel.dashboard.details

channel.dashboard.play
channel.dashboard.host
channel.dashboard.feedback
channel.dashboard.average_time_played
channel.dashboard.rating
channel.dashboard.accuracy
channel.dashboard.completion
channel.dashboard.drop
channel.dashboard.top-performers